Профилактика на канали


профилактика и почистване на тръбните системи

Защо е нужна периодична  профилактика и почистване на тръбните системи и каналите

Канализацията в съвременните домове поема ежедневно различни отпадъчни частици. Обикновено те са малки, проникнали в каналите при миене и къпане. Остатъци от хранителни продукти, косми – от обитателите, включително и от домашните любимци, се натрупват постепенно, но сигурно. За да не се стигне до запушване, е необходима периодична профилактика. Специалистите от Канал Експерт почистват канализационни […]

Към статията...
Почистване на стара канализация

Почистване на стара канализация

Ако в дома ви има стара канализация, тя сигурно се запушва често. Старите типове тръби, метални и каменинови, са по-уязвими от новите PVC тръби. Металните тръби с течение на времето корозират, а камениновите се набраздяват. Това улеснява отлагането на замърсявания в тях и по-бързо се стига до запушване. За да се предотврати запушване на стара […]

Към статията...
профилактика на канали

Защо се налага да се прави профилактика на каналите

В следствие на експлоатацията,заедно с отходните води в канализационната мрежа попадат пясък,чакъл,шума,клони,битови отпадъци,косми, тоалетна хартия,парцали,памук,мазнини и много други.По стените на канализационната тръба се образяват налепи от мазнини, инертните материали се утаяват на дъното на канала, в следствие на което се намалява сечението му, влошава се челното съпротивление което оказва канала върху водата, а от там […]

Към статията...