Ремонт на водопроводи и канализации

  За ремонти на стари канализации и изграждане на нови канализации се обърнете към специалистите от Канал Експерт.

Ремонти на водопроводи и канали се налагат поради различни причини:

  • при износване на водопроводните или канализационните тръби;
  • при повреди във водопроводните или канализационните тръби – пуквания, счупвания, износване.

 

ремонт на канализация

 

Преди да се монтират нови тръби, трябва да изкъртим до достигане до старите тръби, които се демонтират и след това монтираме новите тръби.

След ремонт на водопроводен или канализационен участък обектът се завършва до замазване и събиране и изнасяне на отпадъците. След извършения от нас ремонт собствениците приемат обекта напълно завършен и в годен за употреба вид. По-долу е посочена последователността от всички дейности по ремонта и подмяната на стари тръби с нови.

 

Смяна на стари каменинови или метални тръби с PVC тръби

Ако в дома ви все още има стари канализационни тръби, те вероятно вече са амортизирани и трябва да се сменят. Материалите са податливи на счупване, а по вътрешността, която е грапава, лесно се наслагват замърсявания и се създават условия за запушвания.

При проблеми с канализацията, счупване, пукване, разместване си струва не само да се сменят тръбите в дефектиралия участък. Съветваме ви да смените изцяло камениновите или металните тръби с PVC тръби.

Новите PVC тръби навлязоха в широка употреба, поради многото си предимства. Те имат по-голяма дълготрайност от камениновите и металните тръби; материалът е по-издръжлив, включително и с висока химическа устойчивост; съединяват се чрез залепване; вътрешността им е гладка; много по-трудно е да се отлагат замърсявания, които да се развият в запушвания.

 

ремонт на водопроводи

 

Какво включва ремонтът на тръбопровод или канализация

  • Първо се изкъртва настилката в дадения участък, ако има настилка.
  • Прави се изкоп – това се извършва ръчно или машинно, в зависимост от участъка.
  • След достигане до старите тръби те се демонтират.
  • Монтират се новите тръби.
  • Тръбите се засипват с изкопаната пръст.
  • Прави се замазка, ако е необходимо.
  • Извършваме почистване и извозване на отпадъците.

Предаване на обекта в завършен и годен за употреба вид.

 

Тестване на новопоставените тръби

Преди да започнем засипването и замазването, извършваме тестване на ремонтирания участък, за да проверим дали протичането е безпроблемно и дали няма утечки. Важно е да се пусне голям обем вода, за да може да се направи надеждна проверка на качеството на новите тръби.

 

Изграждане на нова канализация

 

Специфика на демонтажа на стари тръби при ремонт

Както всяка друга дейност, и демонтирането на старите тръби има своята специфика и най-добре могат да се справят специалисти с опит като професионалистите от Канал Експерт.

За да се демонтират тръбите, трябва да се намерят местата на съединяването им. Обикновено тези места на съединяване се намират по-високо от подовото покритие.

Ако съединяването е твърдо, целият участък на съединяване трябва да се разчисти. Трябва да се махне цялото количество съединяващ материал. Ако съединяването е много здраво, работата може да се улесни, като тръбите се отрежат на 2-3 см над това място на съединяване.

 

Необходими са специални инструменти и оборудване

За извършване на всички дейности от ремонтите са необходими специални уреди и оборудване. С тях могат да се извършват всякакви разрези и да се отстраняват и много здрави слоеве от материали.

 

 Свържете се с Канал Експерт за ремонт но водопроводи и канализации за гр. София и околните населени места!