Смяна на канализационни тръби

Тръбите на канализацията ви имат нужда от смяна, ако се повредят, например ако се пукнат или се получи друга повреда при ремонт на дома. Но по-често се налага да ни поръчват ремонт и смяна на тръби от стар тип с нови PVC тръби. Всяка дейност, свързана с канализация, е специфична, затова не ви препоръчваме да се заемате сами със смяната. Освен самата смяна трябва да се изберат подходящи тръби. А това също е специфична задача. Неправилният избор ще се отрази на функционирането на вашата канализация.

 

Смяна на канализационни тръби

 

Старите метални и каменинови тръби имат недостатъци

На първо място, тези видове тръби имат по-кратък срок на експлоатация от новите PVC тръби.

Металните тръби лесно корозират и така започват да задържат налепи и лесно се стига до запушване. Вътршността на камениновите тръби също бързо се износва и така се създават условия за лесно отлагане на налепи и отпадъци от отпадните води.

 

Първо трябва да се демонтират старите тръби

За демонтажа трябва да се използват определени инструменти, затова се налага да използвате услугите на ВиК фирма. За металните тръби трябва да се използват ножове и клинове, тъй като в местата на съединяване на тръбите трябва да се направят срезове и да се извадят сегментите от стари тръби. За камениновите тръби също трябва да се намерят местата на съединяване и да се отделят краищата на сегментите, за да се извадят те.

Понякога самите съединения са твърди и трябва да се премахне твърдият слой разтвор, който споява тръбите. Това трябва да се извърши с инструменти като клинове и чукове.

Местата на съединяване на тръбите са обикновено разположени на ниво над пода. Трябва да се намерят тези места, а това се извършва по-лесно и удачно от специалисти с опит и познания за начина на изграждане на канализация.

Крайните части от тръбите трябва да се оставят, за да се изгради съединяване с новите сегменти. Изваждането на изрязаните сегменти от стари тръби трябва да се извърши внимателно както за хоризонтално, така и за вертикално разположени тръби.

 

Необходими материали за смяна на тръбите

Самите PVC тръби са основният материал, който трябва да се осигури.

Освен тях трябва да се подготвят и материали за маркиране и уплътняване. За маркиране е необходим маркер, за уплътняване – силикон или кълчища. В процеса на смяна трябва да се използва и отвес.

За да се смени даден сегмент, трябва да се използва гумен преходник. Той се поставя в края на старата тръба. В него се поставя свързващият сегмент, който трябва да се уплътни с материала, подготвен от специалистите.

Свързващият елемент и съединението не трябва да имат луфт под половин сантиметър.

За вертикални тръби трябва да се използват скоби за закрепването им за стената. Нашите специалисти преценяват колко скоби са необходими. Обикновено използваме по три, но ако помещението е високо, може да се наложи да поставим и четири.

При окончателното съединяване се използва течен сапун.

 

Проверка на работата на сменените тръби

След като се извърши подмяната на тръбите, трябва да се пусне вода, за да се провери как работят сменените тръби. Количеството вода трябва да е голямо, за да се види дали няма теч някъде.

Описанието на смяна на стари тръби с нови ще ви помогне да разберете колко специфична е тази работа и колко важно е тя да бъде извършена от специалисти. Изпратете запитване за ремонт и смяна на тръби – с екипа на Канал Експерт ще сте сигурни в качеството на извършените дейности.

Ние ще ви препоръчаме и монтиране на шумопоглъщащо покритие, ако се налага изолиране с такова. Обикновено, поради това, че пластмасата провежда добре шума, се налага изолиране, за да не ви безпокои шумът от протичащата вода.