Запушване при спукана тръба

Спуканата водопроводна или канализационна тръба е неприятност, с която трябва да се справите възможно най-бързо, за да не стигне до наводнение и големи щети за вещите и мебелите в дома ви. При спукана водопроводна тръба първата мярка е да спрете водата от крана, а следващата – да се обадите на специалисти по запушване на спукани тръби. При спукване на канализационна тръба обикновено се разнася и неприятна миризма. Има рискове от наводнение и щети, както и от запушване на канала, ако е под земята, тъй като могат да проникнат пръст и корени.

Временните мерки като запълване с пластелин, дъвка, кълчища не са надеждни, дори спукването да е малко. Трябва да се извърши запушване според вида на тръбата и материала й.

 

Запушване на спукана тръба

 

Установяване на спукана канализационна тръба

При извършване на видеодиагностика на канал често се открива, че причината за запушването е спукана тръба. От спуканата канализационна тръба могат да проникнат пръст, корени и други твърди предмети, които да стеснят отвора на канала и да доведат до задържане и трудно оттичане на водата.

Ето защо когато има чести запушвания на канала е добре да се направи обследване с видеокамера, за да се установи дали тръбата не е спукана поради някаква причина и това да е довело до нейното запушване. След установяване на пукнатините е необходимо да се предприемат спешни ремонтни дейности по отстраняване на проблема, за да се предотвратят бъдещи запушвания. От видеозаписа на камерата за обследване може да се установи както точното място на спукването, така и неговата големина, така че да се избегне излишно къртене и ремонтът да стане по-бързо и лесно.

 

Различни причини за спукване на тръби

Спукване на тръба от ВиК системата може да се получи по различни причини. При старите видове тръби причина за такова спукване може да бъде износване на материала. Новите PVC тръби са с по-голяма дълготрайност от старите метални и каменинови тръби, но при пробиване на отвори в стена лесно може да се пробие и тръба в нея.

 

Общи правила при запушване на спукани тръби

При малки пукнатини се използва изрязано парче от материал, от който е и спуканата тръба, което да се наложи върху пукнатината и да се закрепи, като се обвие с тел, или се залепи. Може да се използва и парче от велосипедна или автомобилна гума.

За закрепване и покриване на пукнатината или на парчето, поставено върху нея, може да се използва циментов разтвор, към който да се добави лепило. Силикатните лепила са устойчиви на влажност и са подходящи за целта. Важно е циментът и лепилото да не смесят в съд преди да се нанесат върху тръбата, защото сместа ще се втвърди и няма да може да покрие добре пукнатината или парчето от гума или друг материал, поставено върху нея. Те се смесват непосредствено върху мястото на пукнатия участък.

 

Запушване на отвор в полипропиленова или PVC тръба

Ако е пробита PVC тръба в стената при пробиване на отвор, специалистите използват тапа от същия материал. С нея се запушва пробитият отвор.

Първо трябва отворът да се разшири до диаметъра на тапата. Той трябва да се почисти и да се подсуши. Тапата се вмъква със специален накрайник и се заварява с уред, който нагрява материала до висока температура. Частта от тапата, която остава да стърчи, се отрязва, за да се подравни с нивото на стената.

Този метод не е подходящ за запушване на PVC тръби. При пробиване на такива тръби отворът запушва с парче от тръба със същия диаметър и се залепва със специално лепило. Преди залепването тръбата трябва да се почисти и подсуши добре.

 

Запушване на метална тръба

Спукването на металните тръби може да е с малка пукнатина или пукнатини, или по-сериозно.

При малко спукване трябва да се постигне запушване, без да се наложи сегмент от тръбата да се смени. Ако спукването е масивно, може да се наложи демонтиране на участъка с пукнатината и той да се смени с нов сегмент.

За запушване на малки пукнатини могат да се използват универсални муфи, чийто вътрешен диаметър трябва да е равен на външния диаметър на спуканата тръба. Частта, в която има пукнатина или дупка, трябва да се изреже. Краищата, които ще бъдат съединени с муфите, трябва да се почистят от замърсявания. Поставят се муфите и се вмъква парче тръба, което да съедини двете муфи.

Муфите, които се използват при смяна на сегмент с пукнатина, може да са метални или гумени. За добро уплътняване отгоре може да се замаже с циментов разтвор, а след това участъкът да се боядиса.

 

Използване на херметизиращи ленти

При спукване на ВиК тръби от различни материали често се използват херметизиращи ленти.

Първо мястото на спукване трябва да се почисти добре и да изсъхне. От лентата се махва защитният слой и тя се намотава спираловидна около тръбата в участъка, който трябва да се запуши. След поставянето имна лентата тя трябва да се покрие с допълнителен защитен слой.

Спукванията на тръби са в различни места и са с различна големина. За надеждното им запушване е необходима консултация със специалист, а още по-добре извършване на запушването от специализирана фирма за ВиК ремонти.