Почистване на стара канализация

Ако в дома ви има стара канализация, тя сигурно се запушва често. Старите типове тръби, метални и каменинови, са по-уязвими от новите PVC тръби. Металните тръби с течение на времето корозират, а камениновите се набраздяват. Това улеснява отлагането на замърсявания в тях и по-бързо се стига до запушване.

За да се предотврати запушване на стара канализация, трябва да се извършва редовно почистване. В тази дейност опит и необходимото оборудване има екипът на Канал Експерт.

 

Почистване на стара канализация

 

В тръбите от стара канализация се отлагат лесно мазнини

Мазнините лесно полепват по всякакви повърхности. Затова в канали със стари тръби не трябва да се изхвърлят мазнини от готвене или продукти с мазнини. Мазнините са опасни и за нови тръби, тъй като лесно причиняват запушвания и в тях, но в стара канализация те особено бързо допринасят за това.

 

Задържане на отпадъци

В стара канализация лесно се задържат и отпадъци – по-едри частици от храна, косми, изпуснати по невнимание по-едри отпадъци. Всички те се отлагат на удобни за това места в каналите и скоро запушването е налице.

 

Почистване на стара канализация

При почистването нашите специалисти не използват препарати, съдържащи химикали. Тези препарати встъпват в реакция с мазнините в канала и се получава лепкава маса. Тя още по-лесно привлича и задържа нови замърсявания.

Машинното почистването се извършва с професионални спирали. Те имат достатъчна дължина, за да проникнат навътре в канала. С тях се извличат по-едрите отпадъци. Ако има натрупване, причинило пълно запушване, то се разбива с въртеливи движения на спиралата, на която има поставен подходящ накрайник.

 

Почистването на стара канализация е необходима профилактика против запушвания

Поръчвайте редовно почистване на канализация със стари тръби, за да не се натрупат замърсявания и да се стигне до запушване.

Нашите специалисти извършват профилактично почистване при заявка. Така се грижите за избягване на проблеми с оттичането и запушване.

 

Най-добре е да поръчате смяна на старите тръби с нови

Както металните, така и камениновите тръби имат неголям срок на експлоатация, тъй като материалите, от които са произведени, не са толкова трайни, колкото PVC, използван за новите тръби. В много домове, обществени и служебни сгради старите тръби са вече подменени с нови PVC тръби.

За да не се налага често почистване на старата ви канализация и да сте изложени на висок риск от запушване, трябва да планирате смяна на тръбите с нови.

Нашите специалисти извършват смяна, като демонтират старите тръби и монтират нови. Ние ще направим необходимите изчисления за нужните количества тръби. След закупуване ще извършим смяната, за да имате нова канализация, с тръби с много по-дълъг срок на годност, при които няма риск от корозиране или нащърбване.

Обадете ни се за почистване на стара канализация преди тя да е замърсена до такава степен, че оттичането на водата е затруднено или невъзможно. Специалистите от Канал Експерт са експерти в почистване и отпушване на стари тръби, както и в смяната им с нови тръби.

Вие също можете да се грижите за състоянието на тръбите, като не изхвърляте мазнини и отпадъци от храна в каналите. Така се избягват бързи замърсявания и наслагвания, които образуват запушвания.