Отводняване на помещение

Наводненото помещение не може да се използва. Ако това е мазе или склад, в него има материали и вещи, които ще се повредят при продължителен престой във водата.

Залятото с вода помещение трябва да бъде отводнено колкото може по-бързо. Така ще можете отново да го използвате и няма да се повредят материалите и вещите, които се намират в него.

За изпомпване на вода от наводнени помещения разчитайте на професионално отводняване от Канал Експерт. Ние ще се отзовем веднага, за да извършим отводняването. Най-често причината за наводнявания са запушвания, а това също е дейност в кръга на нашите компетентности и специализирани умения. Ние ще отстраним и запушването, след като отстраним цялото количество вода от помещението.

 

Отводняване на помещение

 

Кога се получават наводнявания

Освен запушване наводняване може да се получи поради:

  • близост до подпочвени води;
  • неизправности в канализационната мрежа;
  • проблеми в улуците за дъждовна вода;
  • липса на основа за сградата.

 

Бързото отводняване е много важно за предотвратяване на големи материални щети

При наводняване се разрушават подовете и стените на помещенията, повреждат се кабелите, както и всичко, което се намира в наводненото помещение.

Особено големи са щетите при наводнявания на мазета и складове, тъй като в тях се съхраняват редица материали и нужни вещи. Мазетата се намират на най-ниско ниво и наводняването им е лесно при проблемите, които посочихме по-горе.

Колкото по-бързо бъде отводнено помещението, толкова по-малки ще бъдат щетите. Затова при наводняване потърсете веднага специалистите от Канал Експерт.

 

Отводняването се извършва с професионално оборудване

Нашите специалисти имат мощни помпи, с които изтеглят водата, за да отводнят различно помещения, с различна степен на наводняване.

Изпомпваме вода от наводнени мазета, складове, гаражи и други видове помещения.

Използваме помпи за високо и ниско налягане. Преценяваме според ситуацията как трябва да действаме, за да отводним колкото може по-бързо залятото с вода помещение.

 

Установяване на причината за наводняването

След като бъде изпомпена водата, преценяваме на какво се дължи наводнението. Това може да е повреда в канализацията, запушен канал или друга причина.

Важно е да се отстрани причината, за да не се стигне в скоро време отново до наводняване.

Според причината извършваме действия за отстраняването й. При запушване извършваме отпушване на канали. Разполагаме с професионално оборудване за отпушване на канали с вода под налягане. Използваме също механични методи, не препарати съдържащи силни химикали. Така не създаваме рискове за повреда на каналите.

Ако причината са подпочвени води, ще ви посъветваме към кого да се обърнете, за да не се повтори скоро наводняване от такива води. При проникване на подземни води редовно долните етажи се запълват с вода. А дори малко количество вода предизвиква проблеми. Развива се мухъл. При големи количества вода се наводняват помещенията в долните етажи.

 

Вземете мерки, за да не се появи отново влага в мазетата

При влага и вода в мазетата след професионалното отводняване от специалистите от Канал Експерт трябва да осигурите добра дренажна система. Трябва да се обърнете към добри специалисти в тази област.

За да намалите колкото може проблемите при наводняване, обадете се веднага на Канал Експерт. Ние ще отводним помещението, което е засегнато, ще отстраним запушване, ако има такова, и ще извършим и други ремонти на канализацията, ако се налага.