Отпушване на ревизионна шахта

При запушване на ревизионна шахта е важно да се обадите на специалисти по отпушване на канали, за да я почистят. През такива шахти се проверява състоянието на дадения участък от канала, затова те трябва да се почистват често, а всяко запушване да се отстранява бързо. А и всяко запушване може да попречи на оттичането на отпадните води и да причини сериозни проблеми.

 

Отпушване на ревизионна шахта

 

Какво замърсява канализационните ревизионни шахти

Както във всеки участък на канала, и в ревизионната шахта може да се отложат и натрупат отпадъчни материали. Правилата за избягване на хвърляне в канализацията на хигиенни материали, мазнини и други неразлагащи се отпадъци и материали важат и за избягване на запушвания на ревизионните шахти.

 

Къде са разположени ревизионни шахти

Ревизионните щахти са много на брой. Те се разполагат на следните места:

  • местата на промяна в напречното сечение на каналните тръби;
  • местата на промяна в наклона на канализационната мрежа;
  • местата на промяна на канализационното трасе в хоризонтално или вертикална посока
  • в прави участъци от канализацията.

Запушванията често се образуват в местата на промяна на наклона, но и в самите шахти.

 

Ако вътрешните страни на ревизионната шахта не са добре измазани

Трябва да подчертаем, че измазването на вътрешните стени на ревизионните шахти е от голямо значение за сградата. Ако измазването не е плътно, при запушване цепнатините и пукнатините пропускат отпадни води, които достигат до основите на сградата. Намокрянето води до слягване на почвата и се появява риск от напукване на сградата.

 

Отпушването на ревизионната шахта

Като специалисти по отпушване на канализация, ние от Канал Експерт извършваме почистване на шахти от големите отпадъци. После се отстраняваме и малките частици, до пълното почистване на шахтата.

Обикновено се използва професионално оборудване за машинно отпушване на канали, за да се извлекат отпадъците, а там, където са се наслоили натрупвания, те да се разбият и след това да се премахнат. Професионалните спирали са уредите, които се използват най-често. Специалистите от Канал Експерт подбират към тях подходящи накрайници, за да успеят да разбият наслагванията, запушващи шахтата.

 

Видеодиагностика на участъците около ревизионната шахта

При масивни запушвания наслагванията на отпадъци може да са не само в шахтата, но и в съседните участъци. С оглед и ако е приложимо видеодиагностика се установява дали има такива наслагвания, за да се почистят и участъците около шахтата. В противен случай тези отпадъци могат бързо да причинят ново запушване.

 

Промиване на отпушената ревизионна шахта

Промиването се извършва със силна струя вода, за да се премахнат дори най-малките остатъчни частици от запушването.

 

Профилактичното почистване на ревизионните шахти спестява запушвания

Профилактиката на ревизионните шахти, с почистване на наслоените до дадения момент замърсявания, не дава възможност за масивни наслагвания, които да причинят запушване.

По време на профилактичното почистване специалистите от Канал Експерт проверяват и дали шахтите са добре измазани. Така се предотвратява и изтичане на отпадни води и свързаните с това рискове.

Честото проверяване и профилактика на ревизионните шахти спестяват запушвания. Разбира се, важен е и вашият принос за незамърсяване на канализацията с неразлагащи се отпадъци. А ако се стигне до запушване, свържете се с нас – Канал Експерт е на ваше разположение за отстраняването му и пълното почистване както на шахтата, така и на съседните участъци.