Отпушване на канал в подземен паркинг

В общи линии, запушването на каналите в подземните паркинги може да се случи във всеки момент, ако не се поддържат и почистват редовно или ако се използват неправилно. Затова е важно да се предприемат редовни дейности за поддръжка и почистване на каналите, за да се предотврати запушването им.

 

Отпушване на канал в подземен паркинг

 

Причини за запушване на канали в подземни паркинги

Каналите в подземните паркинги могат да се запушат по различни причини, като например:

 1. Натрупване на мръсотия и отпадъци – ако потребителите на паркинга не изхвърлят отпадъците правилно, то те могат да се натрупат в каналите и да ги запушат.
 2. Нередовна поддръжка и почистване – ако каналите не се почистват редовно, това може да доведе до натрупване на мръсотия и запушване на каналите.
 3. Неправилна употреба от страна на потребителите – някои потребители може да изхвърлят големи предмети в каналите, което може да ги запуши.
 4. Неизправности в канализационната система – ако има проблеми в канализационната система, като например напукани тръби или неправилно инсталирани канали, това може да доведе до запушване на каналите.
 5. Други фактори, като например влошени метеорологични условия.

Какво може да се случи, ако се запуши канал на подземен паркинг

Ако се запуши каналът на подземния паркинг, това може да доведе до сериозни проблеми и последици. Някои от тях включват:

 • Повишаване на нивото на водата – ако каналът е свързан с канализационната система, запушването му може да доведе до натрупване на вода в паркинга. Това може да доведе до наводнения на паркинга и щети за автомобилите, които се намират там.
 • Натрупване на мръсотия и отпадъци – ако каналът е запушен с мръсотия и отпадъци, това може да доведе до натрупване на мръсотия и отпадъци в паркинга. Това може да доведе до лош мирис и нарушаване на хигиената на паркинга.
 • Нарушаване на канализационната система – запушването на канала може да доведе до нарушаване на канализационната система на сградата. Това може да доведе до натрупване на отпадъци и мръсотия в канализационната система, което от своя страна може да доведе до сериозни проблеми със здравето на хората в сградата.
 • Загуба на паркинг места – запушването на канала може да доведе до загуба на паркинг места, което може да бъде проблем за собствениците на автомобили в сградата.

Затова е много важно да се предприемат редовни действия за поддръжка и почистване на каналите в подземните паркинги, за да се избегнат тези проблеми и да се гарантира безопасността и удобството на потребителите.

Методи за отпушване на запушени канали

Съществуват няколко метода за отпушване на запушени канали. Някои от тях са:

 • Механично отпушване

Този метод използва специални инструменти, за да се отстрани мръсотията и отпадъците, които блокират канала. Този метод е подходящ за по-малки канали или в случаите, когато има шахта, която е запушена с едри отпадъци.

 • Хидравлично отпушване

Този метод използва вода с високо налягане, която преминава през канала и премахва мръсотията и отпадъците, които блокират канала. Този метод е подходящ за канали с по-голям диаметър, като например канали за подземни паркинги и гаражи.

 • Използване на професионални машини за отпушване

Канала Експерт използва професионална машина със спирали ROTHENBERGER R 600, с помощта на която се достига в дълбочина на канала и се отстраняват мръсотията и отпадъците, които го блокират.

В зависимост от размера на канала, както и от характера на запушване, след оглед на място ние ще изберем  най-подходящия метод за отпушване на канала в подземния паркинг. След като блокадата е отстранена, ние проверяваме дали каналът функционира правилно, като използва ме вода, за да провери преминаването ѝ през канала.

При запушване на канала на подземния паркинг  винаги е препоръчително да се обърнете към професионалисти, за да се  гарантира безопасно и качествено решаване на проблема.

 

Профилактика на канализацията, за да нямат проблеми в бъдеще

За да се предотвратят бъдещи запушвания на канализацията, е необходимо да се полагат необходимите грижи при нейната експлоатация.  Поддържайте и почиствайте каналите редовно и обучавайте потребителите и служителите да използват каналите правилно и да не ги замърсяват с нерегламентирани отпадъци.