Запушена отводнителна шахта – какво да предприемем

Поддържането на отводнителните шахти проходими е важно, защото в тях се събира цялата дъждовна вода и водата от снеготопенето. Запушената шахта е сериозен проблем, защото това би могло да доведе до наводнение при евентуални обилни валежи.  Като се има в предвид, че всякакъв вид боклуци, строителни и растителни отпадъци могат да причинят запушване на шахтата, е важно да се полага грижа за профилактика и предотвратяване на бъдещи проблеми.

 

Запушена отводнителна шахта

 

Как се стига до запушване на шахтите

Всяка шахта е предназначена за осигуряване на външен достъп до канала при евентуално запушване. Нейната функция е да играе ролята и на утайник за навлезли в канализацията боклуци, тиня и други отпадъци. Затова е важно да има винаги осигурен лесен достъп до шахтата и при необходимост капака да се отваря лесно, за да се извърши почистване.

Основните причини за запушване на отводнителни шахти са следните:

  • Липса на редовна профилактика

Когато каналите и шахтите не се почистват редовно, по време на по-силни валежи събраната вода няма къде да се оттече и улиците може да се наводнят.

  • Грешки при планирането на канализацията

Друга причина за лошото оттичане на водата може да бъде в лошото планиране на канализационната система, която не е проектирана така, че да поеме необходимото количество вода или не е изградена с правилния наклон. Проблем е дори, когато шахтата не е поставена в най-ниската точка, в която се събира водата и така тя не може да изпълнява совята функция.

  • Стара канализация

Старата канализация често създава проблеми, тъй като тръбите се чупят или се появяват размествания. В такива случаи могат да  проникнат корени, пръст или да се задържат по-едри отпадъци, което да причини запушване на канала.

При повтарящи се проблеми със запушени шахти е добре да се извърши видеообследване на канала, за да се установи каква е причината и при необходимост да се извърши ремонт на канализацията или подмяна на тръбите.

 

Какво да предприемем при запушена шахта

Обикновено чак след като се стигне до запушване на отводнителния канал се разбира за проблема със запушената шахта.

Най-доброто решение е да не губите време, а своевременно да се свържете с ВиК фирма за отпушване на канали. Ако се опитате сами да се справите, има голяма вероятност само да усложните нещата и да се задълбочи проблемът. Затова нашият съвет е да потърсите помощта на професионалисти с необходимото оборудване за отпушване на канали.

Канал експерт разполага с оборудван бус за подаване на вода под високо налягане с помощта на мощен компресор. Големият дебит и силната струя на водата са в състояние да промият шахтата, така че да се премахне всяко задръстване.

Времето за отпушване зависи от степента на запушване  и може да продължи в рамките на час. Ако се установи обаче наличието на по-голям предмет, попаднал в шахтата, който затруднява преминаването на водата, се налага първо да се отстрани и това може да доведе до по-голямо забавяне.

Като специалисти ви предупреждаваме, че най-сериозни са запушванията със строителни отпадъци, затова бъде внимателни при извършването на всякакви ремонтни дейности.

За да се избегнат евентуални  запушвания на шахти и канали, препоръчваме да се прави редовна профилактика и почистване на отводнителните шахти поне два пъти годишно – пролет и есен. Така ще бъда избегнати неприятни изненади, особено  по време на проливни валежи.