Отпушване на шахти в Панчарево

Шахтите в Панчарево са важни като възможност за проверка на състоянието на каналите. При запушването им не само се възпрепятства проверяването на това, дали в канализацията има проблеми. При запушване на шахта отпадните води могат да избият в самата сграда и да причинят наводнение.

Признак за запушване на шахта може да бъде връщането на отпадните води в цялата сграда, без да има възможност за оттичане. Тогава се обадете на Канал Експерт за отпушване на шахта. Ние ще се отзовем бързо с необходимото оборудване и ще извършим отпушването.

 

Отпушване на шахти

 

Ако все още не се е стигнало до запушване, но шахтата е силно замърсена

Като профилактика на състоянието на шахти нашият екип може да извърши видеодиагностика на шахта, за да установи дали има натрупване на отпадъци. В уличните шахти се събират не само отпадъци, носени от отпадните води. Може да попаднат и големи отпадъци от външната среда. С диагностика се установява дали има такова замърсяване. Нашите специалисти ще извадят натрупаните отпадъци от шахтата, за да не се стигне до запушване.

 

Отпушване на шахта

Когато улична шахта в Панчарево се запуши, е необходимо първо изваждане на едрите отпадъци, а след това разбиване на натрупването от малки отпадъци, което препречва пътя на отпадните води.

С професионалните уреди проникваме в шахтата, след като сме разчистили от едри отпадъци. Такива могат да бъдат не само битови отпадъци, но и дори камъни. Изваждането им може да отнеме повече време, но е важно да се отстранят внимателно, за да може да се освободи възможно най-много пространство и след това да се махнат и малките отпадъци.

С уредите почистваме шахтата, като използваме канала преди и след шахтата. Единият начин за отстраняване на наслагванията от дребни отпадъци е с професионални спирали. С тях се разбива слоят, който причинява запушването, а след това трябва да се промият шахтата и каналът. Другият начин е отпушване със струя вода под налягане. Освен че разбива запушващия слой, водата под налягане промива и шахтата, и канала.

 

Отпушването на шахта е задача за специалисти

Отпушването на запушена шахта в Панчарево трябва да се извърши от специалисти, защото те са с различни размери, форма и дълбочина. Тези фактори зависят от предназначението на дадената шахта. Разлики има и в диаметъра на тръбите, които се съединяват с шахтата.

Нашите специалисти знаят как да подходят за отпушване на съответната шахта, въз основа на опита си и огледа, който правят в началото, преди да започне отпушването.

 

Бързото отпушване на шахтата може да спести големи проблеми

Освен неприятна миризма и наводнение най малко на мазетата в сградата при запушване на шахта в Панчарево може да се наводнят и терените в съседство със сградата. Особено големи стават рисковете, ако след запушването завали проливен дъжд.

Освен щетите от наводнението рисковете включват и повреди в електрическата инсталация. Отстраняването им означава необходимост от ангажиране на специалисти електротехници и допълнителни много големи разходи.

Ако водата в цялата сграда започне да се оттича бавно или никъде няма оттичане, потърсете Канал Експерт. Ние ще направим оглед, включително за запушване на шахта. Ще установим в коя шахта е запушването и ще извършим почистване от едрите отпадъци, а след това и същинското отпушване. Ние сме на разположение за отпушване на шахти в Панчарево.