Отпушване на канали с вода под налягане в Пожарево

При проблеми с канализацията – запушване, нужда от ремонт или почистване –  най-добрият и бърз начин да се справите е да използвате услугите на професионална фирма за отпушване на канали. За Пожарево, както и за целия регион на София, екипът на Канал Експерт предлага специализирани услуги за поддържането на канализационната система в добро състояние.

 

Отпушване на канали с вода под налягане в Пожарево

 

Кои са най-честите причини за запушване на канализацията

Тъй като канализацията е мястото, в което се събират отпадните води от домакинствата и обществените сгради в едно населено място, много често възникват проблеми с натрупването и задържането на отпадъци, мазнини и масла, които могат да причинят блокажи. Ако не се вземат навреме адекватни мерки за почистването и възстановяването на нормалната пропускливост на системата, може да се стигне до щети и скъпи ремонтни дейности.

Тъй като обикновено запушването на канала е бавен и постепенен процес във времето, ето защо трябва да разпознавате сигналите, които говорят за запушена канализация и да предприемете необходимото за решаването на проблема.

 

Сигнали за запушване на канализацията

Ако забележите, че водата се оттича бавно или се връща обратно в тоалетната чиния, това може да е признак за запушване на канализацията.

Лошата миризма, която се излъчва от каналите също говори, че нещата не са както трябва.

Чуването на странни шумове и бълбукане от тръбите също често е сигнал за начална фаза на запушване.

Ако забележите, че водата под душа се събира в локвичка и не се оттича – трябва да предприемете необходимите мерки за отпушване на сифона от косми.

При тези първи сигнали използвайте изпитани домашни средства за отпушване на канали, но обикновено те помагат при по-малки запушвания. Така че, ако резултатът е слаб или напълно липсва, най-добре е да потърсите специализирани услуги.

 

Кога е подходящо отпушването на канализацията да се извърши с вода под налягане

Отпушването на канализация с вода под налягане може да се използва за отпушване на различни видове канализационни системи.

  • Домашни канализационни тръби

Това са канализационните тръби, които свързват домовете и жилищата с главната канализационна мрежа или септичната яма. Отпушването с вода под налягане е често използван метод за премахване на запушванията и блокажите в тези тръби.

  • Обществени и комерсиални канализационни системи

Това са канализационните тръби, използвани в многоетажни сгради, хотели, ресторанти, болници, училища и други публични сгради. Отпушването с вода под налягане може да бъде приложено в тези системи за премахване на блокажи и подобряване на оттичането в канализационната система.

  • Комунални канализационни мрежи

Това са големи канализационни системи, които обхващат градове и населени места. В зависимост от обстоятелствата и проблемите, свързани със запушването на тези мрежи, отпушването с вода под налягане може да бъде използвано за поддръжка и отстраняване на проблеми в канализационната инфраструктура.

 

Как работи отпушването на канализация с вода под налягане

При отпушването на канал с вода под налягане се използва водна струя под налягане, за да разруши и отмие натрупаните отпадъци и пречки в тръбите.

За този вид отпушване професионалистите използват  обикновено бус , който разполага с резервоар, мощен компресор и дълъг маркуч, от който се подава вода под налягане през най-удобния отвор за достъп до канализацията.

Водата под налягане изтича през дюза, създавайки мощна струя, която премахва отпадъците и блокажите в тръбите.

Движейки маркуча напред и назад, той може да покриете цялата дължина на засегнатата канализация.

Накрай се пуска допълнително вода, за да се промие и провери дали нейното нормално оттичане се е възстановило.

Важно е да отбележим, че за по-сложни и сериозни проблеми в канализационната система за живеещите в София и региона може да се наложи да бъдат използвани други методи  като видеодиагностика, затова не се колебайте да потърсите помощ от Канал Експерт – специализирани професионалисти в областта на канализационните услуги.