Видео обследване на канализацията

При трудно оттичане, както и ако често се налага да се обаждате на нашата фирма за ВиК услуги за поредното запушване на канал в дома ви, ние, специалистите от Канал Експерт, ще извършим видео обследване на съответната част от канализацията ви, за да установим състоянието й. Чрез огледа с видеокамера, който се записва на клип, получаваме точна информация за това, къде има проблеми. Обследването ни помага да видим дали има места, в които се улеснява отлагането на отпадъчни частици. Може проблемът да се дължи на натрупване на замърсявания от отпадните води в типичните удобни места – снадки, извивки и т.н.

В частта от канализацията, свързваща дома ви с уличните канали за поемане на отпадните води, видео обследването също е незаменимо за точна информация за това, какви проблеми са се образували. В тръбите от външната канализация може да попаднат едри предмети, строителни отпадъци, да се получи запушване поради разместване на почвата и на тръбите. Поради такива размествания или по други причини сегменти от тръбите могат да се пукнат или счупят. Това създава проблеми и улеснява запушването в тези канали. Трябва да извършим ремонт, като разкопаем и открием дефектния сегмент, за да го подменим. След това екипът ни ще засипе отново изкопа с пръст и ще изравни терена.

 

Видео обследване на канализацията

 

Видео обследването пести време

Без видео диагностика не можем да предприемем необходимите действия, за да извършим отпушването и да отстраним проблемите с оттичане в дома ви и във външните канали.

Обследвайки каналите ви с видеокамера, ще установим точния проблемен участък, както и какъв е проблемът. Няма да се наложи къртене или копаене, за да проверяваме поред всички части на канализацията, докато достигнем до мястото на повреда, запушване и т.н.

При чести проблеми с оттичането и чести запушвания се обадете на екипа ни за видео обследване на телефони: 0878 759 825; 0898 431 137.

 

Използваме камера с жило за обследване на тръби с диаметър до 400 мм

Камерата за видео обследване, която използваме за оглед на тръби с диаметър до 400 мм, ие снабдена с жило. Главата се върти и записва видео, което след това нашите специалисти преглеждат и анализират. Така разбираме точно какво е състоянието в дадения канал, къде има проблем, износване, счупване, пукване и т.н.

След това вече можем да изберем точните ремонтни дейности, за да отстраним проблема.

Видео обследването с камера с жило може да се използва както за канали вътре в сгради, така и за водосточни тръби. С нея правим оглед на вътрешността и на хоризонтални, и на вертикални щрангове. Във водосточните тръби също може да се установи къде има проблеми и повреди, за да преценим къде да ремонтираме.

 

В канализацията във всеки дом могат да възникнат проблеми

Канализацията в домовете е изложена на ежедневно замърсяване от отпадните води. Особено неблагоприятно е изхвърлянето на мазнини и големи отпадъци в каналите. Така особено в тръби от старите типове – каменинови или метални, се стига до износване, нащърбване или корозия, може да се появят пукнатини или да се получат счупвания.

Причините за проблемите в каналите трябва да се установят точно, за да се предприемат правилните действия за отстраняването на тези проблеми. За да имаме информация за състоянието вътре в каналите, ние от Канал Експерт прилагаме видео обследване.

Обадете ни се при проблем – бавно оттичане, невъзможност за оттичане. Ще приложим обследване с видео камера и след това ще използваме подходящо оборудване и методи, за да отстраним този проблем.