Видеодиагностика на канализация

Отпушване на канали и видеодиагностика

Видеодиагностика на канализация

 

Видео диагностика на канали се ползва както преди, така и след извършване на ремонтните дейности. С нея е възможно проследяването на качеството на осъществената работа, за да бъдат отстранени евентуалните пропуски. Видеодиагностиката на канали е метод, чрез който се открива проблема на самият канал.Дали има счупване на тръба, слягане на земна маса, прораснали корени и т.н.Той предимно се използва при извършване на ремонтни дейности, за да се види какво е състоянието на канала който ще се ремонтира. След приключването на видеодиагностиката се вади запис на твърд носител. Видеодиагностиката е модерна технология и се прилага при без изкопен ремонт и саниране на канали. Видеодиагностиката се използва не само преди ремонти но и след завършването им. Чрез нея се проследява качеството на извършената работа.Методът на видеодиагностика е приложим както за хоризонтални, така и за вертикални канали и техните отклонения. В случаите когато има повреда тя се пуска за да се види точното местонахождение на повредата. Чрез нея се откриват проблеми и сериозни  запушвания в канализационната мрежа.